Om Ramlösa Plantskola

Ramlösa Plantskola är ett fristående privat företag som har odlat plantor för skog och landskap i drygt 50 år. Ramlösa Plantskola erbjuder främst partiförsäljning för skogsägare i södra och mellersta Sverige.

En plantering i skog är en långsiktig satsning. En mer långsiktig investering finns knappast. Samtidigt ger en sådan investering ett årligt kapitaltillskott genom markens värdeökning. Vi är medvetna om detta och vår målsättning är: Att odla och leverera plantor med de bästa förutsättningar att skapa produktiva skogskulturer av hög kvalitet.

Vi har sedan starten levererat ca 500 miljoner plantor, vilket motsvarar en beskogning av ca 150 000 ha.

Vårt unika uppföljningssystem genom Ramlösa Plantskolas odlingsnummer gör det dessutom möjligt att spåra samtliga av dessa plantor, från frö till kund och vice versa. Detta tillsammans med ett tätt samarbete med våra kunder och gemensam uppföljning på fältet har gett oss en stor erfarenhet i föryngringsfrågor.

Våra odlingar finns på tre plantskolor, i Laholm, Helsingborg och Saxtorp.
Genom att bedriva odlingen på egna plantskolor kan vi ha full kontroll på alltifrån fröinsamling från de bästa frökällorna till kvalitetstester av de leveransklara plantorna och leverans till planteringsplatsen.
Allt för att undvika onödiga mellanhänder och långa transporter. Dessutom kan du som kund alltid ha full insyn i odlingen.

TOP